FLAMGARD je šedobílá suspenze. V procesu hoření vytváří tato hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu silnou  nehořlavou tepelně izolující pěnovou vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti působení ohně a sálavého tepla. Aplikaci protipžárních nátěrů může provádět pouze firma, která je zaškolena výrobcem a prokáže se platným "Osvědčením". Jsme v kontaktu s firmami již s platným osvědčením. V případě potřeby jsme schopni proškolení zařídit.