Něco z naší nabídky:

 

                 

 

Je určen pro ochranu dřeva proti dřevozbarvujícím houbám a plísním, částečně i vlivům povětrnosti. Je ideální pod syntetické a vodouředitelné nátěrové systémy pro vnitřní i venkovní použití, obsahuje fungicidní látky, které zaručují výbornou ochranu dřeva proti plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám. Max. do třídy ohrožení 2 (interiéry nedostatečně zajištěné proti zvýšené vlhkosti) a 3 (exteriéry mimo trvalého kontaktu se zemí) dle ČSN EN 335-1,2. Plochy opatřené nátěrem S1031 nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek nesmí být použit pro nátěry hraček a dětského nábytku.

 

         

Xyladecor Xylamon HP (High Protection) impregnační nátěr je konzervační kapalný přípravek na ochranu dřeva proti hnilobě způsobené houbou basidiomycetes a proti modraní dřeva. Je vhodný na vnitřní i venkovní dřevěné konstrukce jako okna, venkovní dveře, dřevěné obložení, ploty, střešní prvky a přístřešky pro auta. Není určen pro použití na dřevo v přímém styku s půdou a vodou (vodní a mořské prostředí).

 

            

Zajišťuje dlouhodobou ochranu dřeva proti napadení zamodralostí a houbou. Může se používat jak pod bezbarvé a lazurovací laky, tak i pod krycí laky. Je impregnace proti zamodralosti na surové listnaté nebo jehličnaté dřevo ve vnějším prostředí (bez kontaktu se zeminou podle EN335-1). Herbol-Bläueschutzgrund BS se nesmí používat ve vnitřním prostředí a na dřevo, které je v přímém styku s potravinami a krmivy. Upozornění: okna a vnější dveře – také jejich vnitřní části – se nepovažují za vnitřní prostředí. Nepoužívat na nátěry včelích úlů.