Penetrační nátěr

 

Penetrace je pronikání nosného média do podkladu. Tímto médiem může být voda, ale i všechny rozpouštědla a další chemické přípravky. Účinná složka, která se v něm nachází, zajišťuje trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Pomocí tohoto technologického postupu připravíme podklad před následnou úpravou povrchové vrstvy (obvykle jde o nanášení další vrstvy).

Funkcí penetrace je zpevnění nekoherentních podkladů, sjednocení nasákavosti podkladů a zvýšení přilnavosti další povrchové úpravy.

Nejčastěji využíváme penetraci na úpravu povrchu po seškrabání původních nátěrů nebo po odstranění tapet. I penetrační nátěr s dobrou schopností proniknout do podkladní vrstvy (nosné médium na bázi lakového benzinu) pronikne na běžně zvětraném povrchu pouze do hloubky 1 mm. Pokud je povrch zvetraný do větší hloubky, nedá se zpevnit výhradně penetračním nátěrem. Do nekoherentní spodních vrstev penetrace nepronikne. Tehdy vytvoří penetrace pevnou povrchovou vrstvu.

V případě, že nasákavost povrchu není ve všech místech stejná, můžeme využít penetraci na sjednocení. Tato penetrace se osvědčuje zejména při křemičitých nátěrových hmotách (které reagují na vlhkost podkladu).

Pokud máme tvrdý a nenasákavý podklad, můžeme penetrační nátěr využít i jako pojivo mezi podkladem a následnou povrchovou úpravou.


Nejdůležitějším kritériem správného penetrovaní je vhodný výběr penetračního nátěru. Ten musí vždy chemicky odpovídat zvolené povrchové úpravě. Výrobci obvykle nabízejí pro konkrétní výrobek konkrétní penetrační nátěr.

 

 

                                        

              AKRYL EMULZE JUB                                                    HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

 

                                               

 HLOUBKOVÁ PENETRACE PRIMALEX                                    JUKOL PRIMER - MALÍŘSKÁ PENETRACE