Pro vnější kontaktní zateplovací systémy se u nás běžně používá zkratka ETICS (External thermal insulation composite systems). Jedná se o zateplovací systém pro použití na vnější stranu nových či stávajících obvodových i vnitřních stěn. Označení „vnější“ se vztahuje k povrchu konstrukce s nižší povrchovou teplotu v zimním období.

Kontaktní zateplovací systém je považován za výrobek, dodávaný jako ucelený systém předem průmyslově vyráběných jednoznačně identifikovatelných výrobků, dodávaný jako stavebnice. Je připevněný k podkladu lepením nebo mechanickým připevnění, anebo nejčastěji souběžně lepením a mechanickým připevněním. Jeho vrstva tepelné izolace je bezprostředně spojena s vnějším souvrstvím (bez mezilehlé vzduchové dutiny).

Vnější kontaktní zateplovací systém dodává výrobce jako úplný systém obsahující nejméně tyto součásti:

 

    • systémovou lepicí hmotu a systémové mechanicky kotvicí prostředky,
    • systémovou tepelnou izolaci,
    • systémovou výztužnou vrstvu složenou z jedné nebo více vrstev, z nichž nejméně jedna obsahuje vyztužení,
    • systémové vyztužení,
    • systémovou povrchovou úpravu.

 

Všechny součásti zateplovacího systému výrobce systému zvlášť navrhuje a posuzuje pro příslušný systém.

Kromě těchto základních složek jsou běžnou součástí systémů různé lišty z lehkých nekorodujících kovů nebo plastů, často v kombinaci se síťovinou. Jsou určeny pro ohraničení a ukončení částí zateplovacího systému. Jedná se například o lišty zakládací, nárožní, dilatační, ukončovací a okapní. Další součástí jsou pružné a těsnicí výrobky do spár, obvykle pružné spárovací tmely, těsnicí pásky, ohebné fólie, speciální spárovací a dilatační profily. Pro plastické oživení fasád se používají tvarové doplňky, obvykle předem vyráběné ve tvaru tyčových prvků nebo prostorových tvarovek z pěnového polystyrenu opláštěného na vnějším líci tenkou tmelovou vrstvou.

Materiály a výrobky tvořící systém musí vykazovat (podle zákona č. 22/1997 Sb.) zejména požadované mechanické vlastnosti, chemicko-fyzikální stálost, vzájemnou snášenlivost, tepelně vlhkostní vlastnosti a trvanlivost zejména při tepelně vlhkostních změnách po dobu předpokládané životnosti zateplovacího systému.

 

Zateplovací systém musí být používán pouze jako celek, s materiály a výrobky uvedenými jednoznačně v této specifikaci zateplovacího systému, ne jinými.

 

Při sestavení zateplovacího „systému“, který je sestaven z jednotlivých částí, které nejsou dodávány jako celek od jednoho výrobce, hrozí riziko zhoršených vlastností celého zateplení a zkrácení jeho životnosti. Samozřejmě přitom nevzniká garance výrobců za celé zateplení.

 

Původní stávající nebo nová konstrukce, na kterou se zateplovací systém připevňuje, musí sama o sobě splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu. Vnější povrch této původní konstrukce se dále nazývá podklad systému.