Fasádní zateplovací systém                                                                                       

Obecně o fasádních systémech

Pomocí fasádního tepelně izolačního systému JUBIZOL vyřešíte požadavek na účinnou tepelnou izolaci vnějších stěn stavby, ochráníte fasádní povrchy před srážkami, větrem, mrazem, teplem i dalšími povětrnostními vlivy a současně jí také poskytnete požadovaný estetický vzhled.

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system), je stavební výrobek složený z jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která se kupuje v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele.

ETICS je složený z lepicí hmoty, tepelné izolace, kotevních prvků, základní vrstvy (složené ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny), tenkovrstvé omítky a případně fasádní barvy. ETICS je k podkladu připevněný lepením nebo mechanicky pomocí kotvicích prvků, nebo nejčastěji pomocí obou způsobů připevnění. Vrstva tepelné izolace je přímo spojena s vnějším souvrstvím ETICS.

 

Špičková kvalita

Všechny fasádní systémy JUBIZOL se vyznačují špičkovou kvalitou, což potvrzují výsledky zkoušek prováděné na inovativních fasádních polygonech a v nejmodernějších laboratořích vlastního Technologicko výzkumného centra (TRC), ale také výsledky kontrolních zkoušek a certifikací v akreditovaných ústavech ve Slovinsku a v zahraničí. JUB získal evropská technická schválení (ETA) na všechny varianty fasádních systémů JUBIZOL.

V ČR lze provést posouzení shody ETTICS  buď podle evropského modulu shody, tj. dle NV č. 190/2002 Sb. – Evropské technické schválení (ETA), nebo podle národního systému, tj. dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb. – Stavebně-technické osvědčení (STO).

Při zpracování ETA se postupuje dle pokynů ETAG 004, při zpracování STO se postupuje dle technických návodů, do kterých jsou zapracovány pokyny ETAG 004 s drobnými zjednodušeními. “Výrobce ETICS“ musí mít zavedený systém řízení výroby – při certifikaci a při dohledu 1 x ročně se zavedenost SŘV prověřuje. Ke každému výrobku, tj. i k sestavě „kit“ se předává prohlášení o shodě a návod k užívání a údržbě.

 

Použití:

JUBIZOL FASÁDA je univerzální fasádní tepelně izolační systém. JUBIZOL FASÁDU je možné aplikovat na staré i nové objekty jakéhokoliv účelu, použitelná je jak na drobných objektech, tak i na velkých blocích. Izolačním obkladem může být expandovaný (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, bezcementový JUBIZOL ZF) nebo extrudovaný (JUBIZOL XPS) polystyren , tvrdé desky nebo lamely z minerální vaty (JUBIZOL MW) a také tvrdé desky z dřevitých vláken (JUBIZOL DIFFU). Použité vrchní omítky mají širokou barevnou škálu i různé struktury – drásané, hlazené nebo stříkané. Průmyslová výroba jednotlivých složek systému zajišťuje dodržování vysoké úrovně a stálosti kvality (ISO 9001). Systém JUBIZOL FASÁDA se vyznačuje dlouhou životností a jednoduchou a levnou údržbou. Při správné aplikaci poskytuje JUB 10-letou záruku.

 

Fasádní systémy JUBIZOL: 40 % úspora energie a 10-letá garance

Vhodnou tepelnou izolací fasády můžete nejrychleji a nejúčinněji snížit náklady na vytápění domu v zimě, v létě pak omezíte přehřívání interiéru a snížíte náklady na chlazení. Montáží fasádního systému JUBIZOL, na jehož funkčnost poskytuje JUB 10-letou garanci, ušetříte více než 40 % energie.

 

 

 

 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY JUBIZOL

Naše domy jsou citlivé na vnější vlivy, změny počasí a působení času. Péče o dům je současně péčí o domov a obyvatele, kteří v něm bydlí, a také péčí o životní prostředí. Fasádní tepelně izolační systém představuje důležitou část staveb, protože je chrání před deštěm, větrem, mrazem, teplem a dalšími povětrnostními vlivy a zároveň významně dotváří jejich vzhled.


1/ TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se snahou o racionální využití energií a snížení emisí skleníkových plynů, v neposlední řadě pak v souladu se snahou o snížení nákladů na vytápění v zimě a snížení nákladů na chlazení v létě, nabývá fasádní tepelně izolační systém stále více na důležitosti. Při dnešních rostoucích cenách energií dosahují náklady na vytápění v průměrné středoevropské domácnosti minimálně 50 % všech nákladů na energie.

Avšak již minimální tloušťka tepelně izolační vrstvy ve fasádním obkladu snižuje náklady na vytápění až o 40 %! Na spodním obrázku je znázorněna úspora nákladů na vytápění průměrného středoevropského rodinného domu s fasádou o velikosti přibližně 200 m2.2/ VÝHODNÝ POMĚR MEZI NÁKLADY A ÚSPORAMI

JUBIZOL FASÁDA
se vyznačuje výhodným poměrem mezi investovanými prostředky a dosaženými úsporami. Při současných cenách energií je návratnost investice do zateplení 5 – 6 let.

3/ UNIVERZÁLNÍ A KOMPLEXNÍ SYSTÉM

JUBIZOL FASÁDA je kontaktní tepelně izolační systém, ve kterém je základní omítka s výztužnou mřížkou spolu s vrchními dekorativními omítkami nanesena přímo na tepelně izolační obklad. Tepelně izolační obklad JUBIZOL FASÁDY tvoří desky z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu nebo desky či lamely z minerální vaty. Jako závěrečná vrstva JUBIZOL FASÁDY jsou nanášeny dekorativní omítky různých struktur, zrnitostí a barevných odstínů. JUBIZOL FASÁDA je univerzální systém, vhodný jak pro všechny druhy novostaveb, tak pro rekonstrukce starších objektů. JUBIZOL FASÁDA se osvědčila v průměrných středoevropských klimatických podmínkách, v extrémním mrazu ruského dálného východu i na horkém řeckém a italském trhu.

4/ BEZPLATNÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Požadovaný vzhled JUBIZOL FASÁDY je dosažen kombinací vhodných odstínů a struktur vrchní omítky, případně použitím různých dekorativních fasádních profilů. Naši architekti Vám pomohou vybrat nejvhodnější řešení, která Vám předvedou na počítačově zpracovaných barevných studiích. Naši techničtí a obchodní poradci si objekt prohlédnou a poskytnou Vám odborné poradenství pro správnou volbu a provedení tepelně izolačního systému. Poradí Vám také při výběru kvalitních dodavatelů stavebních prací a podle přání Vás s nimi zkontaktují. Odborné poradenství a vypracování barevných návrhů je v případě zakoupení JUBIZOL FASÁDY bezplatné!

Pokud jste kreativní a chcete vyzkoušet své návrhářské schopnosti, zveme Vás na prohlídku on-line aplikace JUB Design Studio. Na fotografiích různých druhů typových objektů můžete pomocí odstínů a textur snadno měnit vzhled jednotlivých stěn nebo jejich částí. Věříme, že naleznete řešení, které se Vám bude líbit, a které následně použijete na svém rodinném domu nebo jiném objektu. Přejeme Vám co nejvíce zajímavých a odvážných nápadů.

5/ GARANCE KVALITY

Dosažení předepsané úrovně kvality trvale prověřujeme ve vlastních laboratořích a v renomovaných nezávislých zkušebních ústavech. Již řadu let máme zavedený komplexní systém kontroly kvality ISO 9001. Firma JUB byla mezi prvními výrobci ze zemí EU, kteří získali evropské technické schválení (ETA) pro různé systémy JUBIZOL FASÁDY. Podmínkou pro získání technických schválení bylo úspěšné provedení zkoušek podle předpisu ETAG 004 v akreditovaných evropských zkušebních ústavech: IBMP MPA Braunschweig, MA 39 Vídeň a ZAG Ljubljana. Obdrželi jsme také německá technická schválení umožňující montáž a zabudování systému do staveb na tomto nejnáročnějším evropském trhu.

Na kvalitu všech systémů JUBIZOL FASÁDA poskytujeme zákazníkům 10-letou záruku. Přesto doporučujeme zhruba po 10 až 15 letech obnovit vrchní dekorativní omítku JUBIZOL fasády vhodnou fasádní barvou, např. REVITALCOLOR SILICONE nebo REVITALCOLOR AG.

6/ PŘÍPRAVA MONTÁŽE SYSTÉMU

Technicky správné zhotovení JUBIZOL FASÁDY je na objektu možné teprve poté:

 • kdy je zcela dokončena hrubá stavba, dokončeny musejí být veškeré pokrývačské a klempířské práce, včetně zhotovení okapních a ostatních říms, okapových žlabů a svodů;
 • kdy je zdivo staré nejméně 1 měsíc, resp. pokud bylo zdivo v případě větších nerovností nahrubo vyrovnáno vápenocementovou maltou, musejí být také vyrovnávací hmoty staré nejméně 1 měsíc;
 • kdy jsou na fasádě osazena všechna okna a dveře;
 • kdy jsou na vnějších stěnách dokončeny všechny elektro a jiné instalatérské práce, včetně montáže rozvodných, připojovacích a jiných skříní pro rozvod elektřiny, telefonu, kabelové televize, domácího telefonu, zabezpečovacího zařízení, kamerového systému apod.;
 • kdy jsou uvnitř objektu dokončeny hlavní „mokré“ zednické práce (omítky, cementové potěry, betonové podlahy apod.).

Skladba systému:

 1. lepidlo tepelně izolačního obkladu
 2. tepelně izolační obklad (desky z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu, tvrdé desky nebo lamely z minerální vlny)
 3. dvoudílné talířové hmoždinky
 4. základní omítka (spodní a horní vrstva)
 5. armovací mřížka
 6. základní nátěr (podbarvení)
 7. dekorativní omítka


7/ MONTÁŽ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

Lepení tepelně izolačního obkladu
Izolační obklady se mezi sebou liší pevností, tepelnou vodivostí, hořlavostí a paropropustností. Vybírat můžeme:

 • JUBIZOL EPS F – nejčastěji používaný izolační obklad, vyznačuje se rychlou a snadnou montáží
 • JUBIZOL EPS F STRONG – s vysokou pevností a nízkou nasákavostí, vhodný jako izolační obklad soklových a podzemních částí objektů
 • Lamely a desky z minerální vlny – pro dosažení nejvyššího stupně požární bezpečnosti

Pro lepení tepelně izolačního obkladu vybíráme:

 • JUBIZOL LEPICÍ MALTA – univerzální lepidlo s mikrovlákny na všechny druhy obkladů; používá se také jako základní omítka
 • JUBIZOL LEPIDLO – pro lepení desek z expandovaného polystyrenu, lamel a desek z minerální vlny
 • EPS LEPICÍ MALTA – pro lepení desek z expandovaného polystyrenu; používá se také jako základní omítka
 • JUBIZOL DISPERZNÍ LEPIDLO – pro lepení desek z expandovaného polystyrenu na montovaných objektech

Dodatečné kotvení izolačního obkladu
Dodatečné kotvení izolačních desek z expandovaného polystyrenu na dosud neomítnutých stěnách není u objektů s výškou do 8 m potřebné. Ve všech ostatních případech je dodatečné kotvení obkladu povinné.

Základní omítka
Základní omítku tvoří dvě vrstvy JUBIZOL LEPICÍ MALTY, EPS LEPICÍ MALTY nebo JUBIZOL DISPERZNÍ MALTY. Celková tloušťka základní omítky na izolačním obkladu z EPS nebo XPS je přibližně 3 mm, na izolačním obkladu z minerální vlny 4 až 6 mm.

Základní nátěr (podbarvení)
Před nanášením závěrečné povrchové úpravy – dekorativní omítky – opatříme základní omítku vhodným probarveným základním nátěrem. Pro pastovité akrylátové, silikátové a silikonové omítky doporučujeme univerzální UNIGRUND.

Aplikace závěrečné povrchové úpravy
Závěrečnou vrstvou kontaktního tepelně izolačního sytému je ve většině případů některá z tenkovrstvých dekorativních omítek. Pro srážkám silně vystavené fasádní povrchy vybíráme více vodoodpudivé silikonové nebo akrylátové dekorativní omítky; vyšší požární bezpečnost zajišťují silikátové a minerální dekorativní omítky; samočisticí efekt mají omítky NANOXIL; největší počet odstínů omítky UNIXIL.
Všechny druhy dekorativních omítek nabízíme ve více zrnitostech: 1.5, 2.0, 2.5 mm – a v různých strukturách: hlazené, drásané a stříkané.
Nároží objektu a okenní nebo dveřní otvory můžeme zvýraznit dekorativními fasádními profily nebo jinými dekorativními prvky.