Algicid Plus

Prostředek na ničení řas a plísní na zdivu

Použití:

Dezinfekční biocidní prostředek na fasádní a vnitřní povrchy. Hluboko penetruje do podkladu a účinně působí proti nejvíce rozšířeným druhům řas a plísní, přičemž zcela odbarvuje zelené řasy na zdivu – ničí chlorofyl. Barva: nátěr je bezbarvý.
UPOZORNĚNÍ: používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Příprava, zpracování
:
Ředění s vodou v poměru 1 : 5. Nanáší se štětcem, malířským válečkem nebo stříkáním, na silně napadených plochách ve dvou vrstvách. Napadené fasádní povrchy nejdříve omyjeme proudem vody / vnitřní povrchy mokrým hadrem a necháme vyschnout. ALGICID PLUS nepřidávejte do nátěrů. Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Doba schnutí (při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu): cca 8 – 12 hodin (pro nanášení další vrstvy). Nářadí ihned po použití omyjte vodou.