Fasádní barvy nemají pouze estetickou funkci, jejich vlastnosti se berou v úvahu také kvůli tomu, jak bude fasáda reagovat na tepelné podmínky a zda špatným výběrem fasádní barvy nebude docházet k narušení materiálů.

Při výběru fasádní barvy byste se tedy měli zajímat o více hledisek než pouze o to, zda bude fasáda barevně ladit. Důležité je vybrat si vhodný typ fasádní barvy, vhodnou barvu a druh pojiva.

Fasádní barva značně ovlivňuje to, jak bude váš dům vypadat a působit. Protože je však také součástí omítky a je tedy přímo v kontaktu s vnějšími podmínkami (teplo, světlo) má fasádní barva vliv také na to, jak se bude omítka chovat a jak bude vaše fasáda odolná proti vnějším vlivům.

Z toho důvodu se fasádní barvy vyrábí v několika variantách, o nichž by se měl každý, kdo si fasádní barvu vybírá informovat. Nesprávná volba fasádní barvy může zvýšit pravděpodobnost poškození fasády.

Pokud tedy chcete, aby byla vaše fasádní barva opravdu kvalitní, nevybírejte barvu pouze podle ceny, ale také podle jejich vlastností, které ji předurčují k delší živostnosti. Pro výběr vhodné fasádní barvy je důležité se zaměřit na několik klíčových parametrů – Odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti UV záření, světlostálost, Paropropustnost.

 

Tyto parametry se u jednotlivých fasádních barev liší podle toho, jaké pojivo si zvolíte. Používají se pojiva organická a minerální.

 

Hlavní rozdělení fasádních barev:

 

  • Akrylátové fasádní barvy
  • Silikonové fasádní barvy
  • Silikátové fasádní barvy
  • Vápenné fasádní barvy